Utveckling


Revealing the truth.

Verksamhetsutveckling

Hej, hur mår organisationen idag då?


Ibland känns det som att vi inte ens hinner tänka efter när vi får frågan om hur vi mår. - Jotack, bra! blir det automatiska svaret. På samma sätt kan det vara i en organisation; du hinner inte ens kolla stämningen eller blicka några år framåt, för du är fullt upptagen med att sitta i möten och smörja alla hjul som går för fullt. Samtidigt finns där kanske en gnagande känsla av att organisationens fokus har  försvunnit någonstans längs vägen, och att vissa hjul snurrar i fel riktning.


Med våra medarbetares gedigna erfarenhet och breda utbildningar inom ledarskap, management, strategi, kvalitet, personalhantering och organisationsteori, kan Revilio stödja din verksamhet. Vare sig det handlar om att hantera ständiga förändringar, ökade krav på effektivitet eller önskemål om en säkrare verksamhet hjälper vi er att hitta fram till den lösning som egentligen ligger där och väntar på att bli upptäckt och beskriven.


Genom att använda en metodik hämtad från större haveriutredningar hjälper vi organisationen att själva hitta svaren. I djupintervjuer med ledarskap, medarbetare, kunder och/eller andra närstående aktörer kan vi sätta ord på det centrala i verksamheten, definiera organisationens kultur och avtäcka de faktorer som  medarbetarna uppfattar som positiva drivkrafter. Kort sagt: Ta fram det som är organisationens kärna.


Vi tror inte på idén att komma som gubbar ur lådan och försöka implementera den senaste  "teoretiskt perfekta lösningen". Tvärtom, din organisation kan bara lyckas genom att er egen vilja och drivkraft plockas fram i ljuset, tydliggörs och underhålls. Detta vill vi hjälpa er med!

En ung kille...

...fick en fråga av sin pappa.

- Inte visste jag att du kunde tälja trägubbar! Hur lyckades du göra den där fina tomten?

Svaret kom direkt:

- Jag tog bara bort allt som inte liknade en tomte.
KontaktE-post: utveckling@revilio.se


Mobil: 0709-20 56 55Postadress:


Krinova Science Park

29139 Kristianstad

SVERIGE