Hem

Kebnekaise 2012. En norsk Hercules kolliderar med Sveriges högsta berg. Utredningen visar på katastrofala samband mellan människor, teknik, organisation och information.

Många av erfarenheterna från denna och andra olyckor kan appliceras på helt andra organisatoriska system. - Kanske även på ditt?

Specialutredning

 

Från avancerade tekniska system

till komplexa organisationer

 

Behov av utredning uppkommer efter olyckor och incidenter - men också inför stora och viktiga beslut. Vi bistår er med att ta fram beslutsunderlag inför förändringar, vi står redo för akuta utredningar efter incidenter, och vi hjälper er att gräva fram hur saker och ting egentligen förhåller sig - även om de ligger långt tillbaka i tiden.

 

Våra utredare är välutbildade och har lång erfarenhet av utredningsarbete inom mycket skiftande områden.

 

Verksamhetsutveckling

 

"Vad många av oss mest av allt behöver

är någon som får oss att göra vad vi kan."

Ralph Waldo Emerson

Forskning och praktisk erfarenhet visar på tydliga samband mellan kvalitet, effektivitet och säkerhet. Revilio ger det stöd din organisation behöver för att uppnå höga mål med fokus på människan i systemet.

 

Det finns ingen anledning att vänta tills omvärlden tvingar fram din förändring. När du själv inte har tid eller möjlighet att ta ett steg bakåt, få en överblick över organisationen och samtidigt känna av vad medarbetarna brinner för - då hjälper vi dig.

Revilio AB erbjuder utbildningar i en skala från enskilda föredrag till mer omfattande utbildningspaket. Vi skräddarsyr utbildningen efter dina önskemål, och använder praktiska exempel och gruppövningar för att säkerställa inlärning.

Exempel på ämnen:

Säkerhet (Säkerhet i komplexa system - Patientsäkerhet - Säkerhetsledning - m.m.)

Utredning (Olycks-/incidentutredning - Utredningsmetodik - Teknisk undersökning - m.m.)

Ledarskap (Ledarskap i ett historiskt perspektiv - Grunder för ett gott ledarskap - m.m.)

Söker du utbildare med både teoretisk och praktisk kunskap om ledarskap, säkerhetskultur och utredningsverksamhet? Hör av dig till oss.

Läs mer

Boka ett föredrag

 

Revilio erbjuder föredrag med valfritt fokus på ledarskap, säkerhet, utredning samt arbete i komplexa system och organisationer. Exempel:

 

- "Vad hände med Dag Hammarskjöld?"

Om historiens mest uppmärksammade

flygkrasch

 

- "Säkerhet i komplexa system"

Om metodiskt och organisatoriskt

säkerhetsarbete

 

- "Mer än bara checklistor"

Om vad sjukvården och flygvärlden har

gemensamt - och kvar att lära

 

- "Lärdomar från Kebnekaise"

Om vad en organisation kan lära från

Herculesolyckan 2012

 

- "DC-3:an - ett nationellt trauma"

Om en haveriutredning med

säkerhetspolitiska kopplingar

 

Läs mer

Nyheter

2018

Flygsäkerhet och patientsäkerhet

Revilio ger en serie föreläsningar inom Region Skåne, med bl.a. tankeväckande jämförelser mellan flygvärlden och den medicinska världen.

 

2018-07

Oberoende säkerhetsgranskning

Revilio fortsätter verksamheten gällande oberoende granskning inom området ledningssystem vid Försvarets Materielverk (FMV).

 

2018-07

Analys- och säkerhetsarbete

Förnyat uppdrag åt Militära flyginspektionen inom analys- och säkerhetsarbete.

 

2018-05-15

Utredarutbildning

Revilio deltar även detta år med utbildare vid Militärhögskolans utredarkurs på Karlberg, Stockholm.

 

2016-2017

Utredningsuppdrag

Revilio deltar i Statens haverikommissions (SHK) utredningar efter två allvarliga tillbud med militära helikoptrar.

 

2014-08-28

EASA:s expertlista

Revilio upptas på EASA:s lista över flygsäkerhetsexperter inom Europa (Database of Independent External Experts to provide Expertise to the European Aviation Safety Agency).

 

REViLiO Konsult AB

Krinova Science Park

29139 Kristianstad

 

Tel: 044-24 13 26

Mob: 0709-20 56 55

 

Bankgiro: 141-6536

F-skatt. Momsreg.

 

Orgnr: 556917-8766

VAT: SE556917876601