Om


Revealing the truth.

Om oss

Högutbildade, högpresterande - och humancentrerade konsulter


Med bakgrund inom den militära flygvärlden har Revilios konsulter unika  utbildningar och erfarenheter i världsklass när det gäller avancerade tekniska system, ledarskap i komplexa situationer och hantering av såväl omsorgsfull planering som sekundsnabba och livsavgörande beslut.


Det är en stridsflygares vardag att tålmodigt och djupgående analysera risker, hot och möjligheter - men också att blixtsnabbt fatta beslut om förändringar av planer och insatser i takt med att omgivande krav och omständigheter ändras. Denna  kombination av flexibilitet och  analysförmåga kommer till nytta i såväl haveri- och incidentutredning som vid undersökning av en organisations situation och  förutsättningar, och  ligger också till grund för många praktiska exempel i våra säkerhets- och ledarskapsutbildningar.


Som en bärande värdegrund för all vår verksamhet ligger vetskapen om att  det i människans natur ligger  förmågan att göra fel. Det är helt enkelt mänskligt att fela - Errare Humanum Est. När vi väl har accepterat denna livsförutsättning, ligger det i sakens natur att vi i alla mänskliga system bör sträva efter att ta hänsyn till just människan och hennes  möjligheter; att se människan i organisationen; att se vilka förutsättningar som finns för henne att utföra ett  gott arbete, och att i grunden bygga system (tekniska, organisatoriska, informationsmässiga etc) som är anpassade till människan.


En olycksutredning syftar till att ta tillvara erfarenheter från en ond och negativ händelse, och vända dessa till goda kunskaper - och på så vis rädda liv. På liknande sätt kan vetskapen om en negativ grundförutsättning på det djupt mänskliga planet, 'errare humanum est', i slutändan få positiva konsekvenser: förändringar som gör att människor inte bara överlever eller förblir oskadda, utan också trivs och presterar bättre på arbetsplatsen och i organisationen.


Detta är vad vi brukar kalla "Den Goda Utredningen", och det  är med hjälp av denna kompass  och värdegrund som vi genomför haveriutredningar, säkerhetsstudier, riskanalyser, organisations-utvecklingsprojekt och utbildningar.

Erfarenhet och utbildning

Från systemsäkerhetsgranskning till nationell utredningsnivå. Och gamla olyckor...


Fotograf: Carl Douglas

Revilios konsulter har mycket omfattande erfarenhet inom  en stor bredd av arbetsområden.


Givetvis kan vi mycket om den militära flygvärlden, framför allt inom Sverige men också när det gäller utländska flygoperatörer. Dessutom har vi även när det gäller civila organisationer byggt upp ett gediget nätverk och organisationskunnande, inte minst genom vår konsultverksamhet. Våra kontaktnät sträcker sig in i ett antal försvarsorganisationer, industrier och företag, utbildnings- och utredningsorganisationer samt myndigheter i Europa och USA. 


Revilio samlar en skara utredare och verksamhetsutvecklare i ett exklusivt nätverk. Vi har stridspilotutbildning, högre teknisk utbildning, högre ledarskapsutbildning, projektledarutbildning och utredarutbildning på internationell nivå - bland annat. Enskilda konsulter har dessutom fått del av ytterligare utbildningar. Därmed kan vi också ta in den kompetens som visar sig behövas i varje uppdrag.


Våra konsulter har i olika roller (från koordinerande till ledande  funktioner) deltagit i samtliga större svenska flyghaveriutredningar med militär inblandning under de senaste åren, och dessutom ytterligare några med civil anknytning. Som exempel kan nämnas  ledande uppgifter vid Herculesolyckan på Kebnekaise 2012 och vid helikopterolyckan i Ryd  2007, samt vid ett antal incidenter och olyckor med Gripen.


Till detta kommer utrednings- och utvecklingsuppdrag  åt olika organisationer,  från  militära förband till enskilda företag och ideella föreningar. Uppdragen har handlat om t.ex. utbildningsinsatser, personalhantering och affärsutveckling.


Inom övriga delar av system- och flygsäkerhetsområdena  har vi såväl yrkesmässig verksamhet och regelbundna konsultuppdrag som gedigen utbildning - och givetvis utbildarerfarenhet, t.ex. som föreläsare vid  internationella seminarier såväl i Sverige som utomlands. Ett pågående uppdrag är granskning ur system- och flygsäkerhetssynpunkt av Försvarsmaktens ledningssystem.


Som ett sätt att låta  även den enskilda människan få del av våra kompetenser har  Revilios utredare bl.a. engagerat sig för anhöriga till förolyckade  flygare samt i flyghistoriska föreningar, för att ta fram dokumentation och göra förnyade bedömningar av historiska haverier. Revilios kompetens användes vid utredningen (2003-2007) som följde på bärgningen av den DC-3:a som sköts ner 1952.


Revilio engagerades även av Hammarskjöldkommissionen samt av FN:s Generalsekreterares "Eminent Person" under åren 2013-2018. Uppdraget har varit att värdera  tidigare utförda utredningar, bistå med "Accident Investigator's View" samt fördjupa utredningen inom ett antal områden efter händelsen då FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom  i Ndola 1961.Reveal You [rı'vi:l jʊ:]


När Harry Potters goda vän Hermione svingar sitt spö vid Grimmauld Place har hon ett bestämt syfte: att avslöja mänsklig närvaro.

För detta använder hon formeln

"Homenum Revelio!"

Detta är bakgrunden till namnet Revilio. Vår vision är att avtäcka det som döljer sanningen, att hitta människan och hennes förutsättningar mitt i avancerade system av teknik och organisation, och att - helt utan trollspö - metodiskt arbeta oss fram till de svar som vi kan bygga en bättre framtid på.

KontaktKontakta VD


Sven E Hammarberg

MSc, MBA


E-post: sven.hammarberg@revilio.se


Mobil: 0709-20 56 55Postadress:


Krinova Science Park

29139 Kristianstad

SVERIGEFotograf Jens Christian